Spółki na Wyspach Marshalla

Podstawowe informacje o spółkach i rejestracji spółek na Wyspach Marshalla.

Obowiązkowy „Registrar Office”:

Spółka ma obowiązek posiadania licencjonowanego przedstawiciela na Wyspach Marshalla. Świadczymy dla naszych klientów taką usługę pod adresem w Majuro na Wyspach Marshalla.

Nazwa spółki:

Spółka powinna posiadać nazwę, która nie może nawiązywać do nazwy istniejącej już spółki. Może być zapisana w języku polskim jeśli zapisana jest bez użycia „ĄĘŻŹĆŚÓ”. Urząd rejestracyjny może zażądać tłumaczenia nazwy spółki na język angielski, jeśli nazwa zapisana jest w języku innym niż angielski. W nazwie nie można używać słów: bank, chartered, establishment, foundation, insurance, partnership, trust.

Poufność danych udziałowców:

Na Wyspach Marshalla istnieje bardzo duża poufność danych udziałowców. Urząd Rejestracyjny nie wymienia się informacjami o spółkach. Ponadto, Urząd Rejestracyjny nie posiada informacji o udziałowcach spółek (posiada je wyłącznie licencjonowany Agent Rejestracyjny). Poufność udziałowców na Wyspach Marshalla jest najwyższa na świecie, niespotykana w innych „rajach podatkowych”.

Kapitał zakładowy:

Standardowo spółka wystawia 500 udziałów bez wartości nominalnej lub kapitał z podaną wartością do USD 50.000. Kapitał może być wyrażony w dowolnej walucie. Minimalny kapitał to jedna akcja bez wartości nominalnej lub jedna akcja z wartością nominalną. Kapitał jest deklarowany a nie wpłacany.

Podatki:

Republika Wysp Marshalla nie pobiera podatku od nierezydentów Wysp Marshalla.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymianie informacją:

Brak umów

Opłata licencyjna:

Roczna opłata licencyjna od spółek wynosi USD 150 rocznie

Sprawozdania finansowe:

Nie ma wymogów odnośnie sprawozdań finansowych spółek z Wysp Marshalla, lecz informacje finansowe powinny być przechowywane w dokumentacji spółki

Dyrektorzy:

Spółka powinna posiadać minimum jednego dyrektora. Dyrektorem może być osoba fizyczna bądź osoba prawna (inna spółka). Nie ma obowiązku, aby dyrektorem była osoba z Wysp Marshalla.

Sekretarz spółki:

Spółka ma obowiązek posiadania Sekretarza Spółki. Podobnie jak w przypadku dyrektora, może nim być osoba fizyczna bądź osoba prawna. Nie ma również obowiązku, aby sekretarzem był rezydent Wysp Marshalla. Sekretarz i dyrektor może być jedna i ta sama osoba.

Udziałowcy:

Minimum jeden udziałowiec jest wymagany, maksymalna liczba udziałowców ograniczona jest wyłącznie ilością wyemitowanych udziałów. Udziałowcem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Udziałowiec nie musi być rezydentem Wysp Marshalla. Udziałowcem, dyrektorem i sekretarzem może być ta sama osoba.

Dokumenty i informacje niezbędne w procesie rejestracji spółki na Wyspach Marshalla:

 • Kopia strony ze zdjęciem paszportu dla każdego dyrektora/sekretarza/udziałowca;
 • Potwierdzenie adresu udziałowca/dyrektora/sekretarza. Adres można potwierdzić dowodem osobistym (gdyż jest tłumaczony na angielski) bądź rachunkiem za telefon, energię elektryczną, wodę i inne media (konieczne tłumaczenie przysięgłe na język angielski);
 • Trzy proponowane nazwy dla spółki;
 • Sposób podziału udziałów (jeśli więcej niż jeden udziałowiec).

Dokumenty spółki dostarczone po zarejestrowaniu spółki na Wyspach Marshalla:

 • Oryginał certyfikatu inkorporacji;
 • Trzy kopie Memorandum and Articles of Association;
 • Dziesięć kopii certyfikatów udziałów;
 • Register of Members and Register of Directors;
 • Common Seal and company chop;
 • Minutes for the appointment of first director;
 • Certificate of Good Standing;
 • Certificate of Incumbency.

Kontakt

WyspyMarshalla24.pl
kontakt[at]wyspymarshalla24.pl
Formularz kontaktu
Pn-Pt 10.00-18.00

Stopka strony